GMS Inc (GMS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja zapasów 5,71 6,26 7,26 7,26 7,08
Rotacja należności 6,18 5,90 8,00 6,99 7,25
Rotacja zobowiązań 8,57 6,92 10,21 12,15 14,57
Rotacja kapitału pracującego 6,32 6,11 6,44 7,02 6,28

Średnia liczba dni

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Cykl zapasów dni 63,91 58,28 50,24 50,26 51,58
Cykl należności dni 59,07 61,81 45,64 52,22 50,35
Cykl zobowiązań dni 42,61 52,72 35,73 30,03 25,05

Długoterminowe

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Rotacja aktywów trwałych 13,22 10,60 10,61 11,04 15,35
Rotacja aktywów razem 1,49 1,33 1,42 1,45 1,73