GMS Inc (GMS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Rotacja zapasów 6,26 5,71 6,26 7,26 7,26
Rotacja należności 6,73 6,18 5,90 8,00 6,99
Rotacja zobowiązań 9,56 8,57 6,92 10,21 12,15
Rotacja kapitału pracującego 6,32 6,32 6,11 6,44 7,02

Średnia liczba dni

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Cykl zapasów dni 58,30 63,91 58,28 50,24 50,26
Cykl należności dni 54,26 59,07 61,81 45,64 52,22
Cykl zobowiązań dni 38,19 42,61 52,72 35,73 30,03

Długoterminowe

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Rotacja aktywów trwałych 13,44 13,22 10,60 10,61 11,04
Rotacja aktywów razem 1,63 1,49 1,33 1,42 1,45