GMS Inc (GMS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 164 745 101 916 167 012 210 909 47 338
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 051 20 212 19 525 14 972 18 368
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 706 281 689 198 562 501 427 873 358 575
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,18 0,33 0,53 0,18

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($164 745K + $17 051K) ÷ $706 281K
= 0,26


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
GMS Inc
GMS
0,26
Boise Cascade Co
BCC
1,63