GMS Inc (GMS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 101 916 167 012 210 909 47 338 36 437
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 20 212 19 525 14 972 18 368 11 726
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 689 198 562 501 427 873 358 575 233 921
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,33 0,53 0,18 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($101 916K + $20 212K) ÷ $689 198K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
GMS Inc
GMS
0,18
Boise Cascade Co
BCC
1,92