GMS Inc (GMS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 329 250 4 634 880 3 298 820 3 241 310 3 116 030
Property, plant and equipment w tys. USD 396 419 350 679 311 326 305 467 282 349
Rotacja aktywów trwałych 13,44 13,22 10,60 10,61 11,04

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $5 329 250K ÷ $396 419K
= 13,44


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
GMS Inc
GMS
13,44
Boise Cascade Co
BCC
10,89