GMS Inc (GMS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 329 250 4 634 880 3 298 820 3 241 310 3 116 030 2 511 470 2 319 150
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 603 310 3 146 600 2 236 120 2 178 090 2 111 910 1 692 890 1 560 580
Zysk ze sprzedaży brutto 1 725 940 1 488 280 1 062 700 1 063 210 1 004 120 818 576 758 571
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 093 830 950 125 763 629 784 081 739 460 633 877 585 078
Zysk operacyjny 505 211 418 918 190 949 162 600 147 200 119 169 104 253
Koszty odsetek netto 65 843 58 097 53 786 67 718 73 677 31 395 29 360
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 447 503 364 819 137 094 46 325 70 041 83 854 71 540
Podatek dochodowy 114 512 91 377 31 534 22 944 14 039 20 883 22 654
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 332 991 273 442 105 560 23 307 54 620 62 971 48 886