General Dynamics Corp. (GD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 242 000 3 206 000 2 824 000 902 000 963 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 696 000 3 010 000 1 789 000 1 171 000 914 000
Należności w tys. USD 11 803 000 23 078 000 11 185 000 11 401 000 10 335 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 341 000 27 956 000 15 964 000 16 801 000 14 739 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,96 1,05 0,99 0,80 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 242 000K + $1 696 000K + $11 803 000K) ÷ $15 341 000K
= 0,96


Analiza porównawcza

2022