General Dynamics Corp. (GD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 39 407 000 76 938 000 37 925 000 39 350 000 36 193 000 30 973 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 32 785 000 64 122 000 31 600 000 32 291 000 29 478 000 24 786 000
Zysk ze sprzedaży brutto 6 622 000 12 816 000 6 325 000 7 059 000 6 715 000 6 187 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 411 000 4 490 000 2 192 000 2 411 000 2 258 000 2 010 000
Zysk operacyjny 4 211 000 8 326 000 4 133 000 4 648 000 4 457 000 4 177 000
Koszty odsetek netto 364 000 848 000 477 000 460 000 356 000 103 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 036 000 7 746 000 3 738 000 4 202 000 4 085 000 4 077 000
Podatek dochodowy 646 000 1 232 000 571 000 718 000 727 000 1 165 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 3 390 000 6 514 000 3 167 000 3 484 000 3 345 000 2 912 000