General Dynamics Corp. (GD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 39 407 000 76 938 000 37 925 000 39 350 000 36 193 000
Aktywa razem w tys. USD 51 585 000 100 146 000 51 308 000 48 841 000 45 408 000
Rotacja aktywów razem 0,76 0,77 0,74 0,81 0,80

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $39 407 000K ÷ $51 585 000K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022