General Dynamics Corp. (GD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 21 063 000 39 974 000 21 543 000 19 780 000 18 189 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 341 000 27 956 000 15 964 000 16 801 000 14 739 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,37 1,43 1,35 1,18 1,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $21 063 000K ÷ $15 341 000K
= 1,37


Analiza porównawcza

2022