General Dynamics Corp. (GD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 32 785 000 64 122 000 31 600 000 32 291 000 29 478 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 3 398 000 6 334 000 2 952 000 3 162 000 3 179 000
Rotacja zobowiązań 9,65 10,12 10,70 10,21 9,27

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $32 785 000K ÷ $3 398 000K
= 9,65


Analiza porównawcza

2022