Fluor Corporation (FLR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 322 000 2 311 000 2 624 000 2 591 000 2 194 000 2 116 000 2 336 600 2 192 680
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 393 000 1 438 000 1 311 000 1 393 000 1 455 000 1 443 000 1 469 960 1 401 630
Należności w tys. USD 1 163 000 1 088 000 1 109 000 1 007 000 993 000 998 000 901 228 838 425
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 190 000 3 166 000 3 216 000 3 211 000 3 126 000 3 195 000 3 904 060 3 624 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,53 1,53 1,57 1,55 1,48 1,43 1,21 1,22

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 322 000K + $1 393 000K + $1 163 000K) ÷ $3 190 000K
= 1,53


Analiza porównawcza

2023/Q2