Fluor Corporation (FLR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 624 000 2 336 600 2 222 130 2 004 460 1 979 570
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 311 000 1 469 960 1 392 680 1 241 400 1 926 980
Należności w tys. USD 1 109 000 901 228 1 181 590 1 075 250 1 534 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 216 000 3 904 060 3 572 040 3 932 060 3 552 510
Wskaźnik płynności szybkiej 1,57 1,21 1,34 1,10 1,53

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 624 000K + $1 311 000K + $1 109 000K) ÷ $3 216 000K
= 1,57


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Fluor Corporation
FLR
1,57
AECOM
ACM
1,06
Harsco Corp.
HSC
0,70
Tetra Tech, Inc.
TTEK
1,26