Fluor Corporation (FLR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 624 000 2 336 600 2 222 130 2 004 460 1 979 570
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 311 000 1 469 960 1 392 680 1 241 400 1 926 980
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 216 000 3 904 060 3 572 040 3 932 060 3 552 510
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,22 0,98 1,01 0,83 1,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 624 000K + $1 311 000K) ÷ $3 216 000K
= 1,22


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Fluor Corporation
FLR
1,22
AECOM
ACM
0,62
Harsco Corp.
HSC
0,21
Tetra Tech, Inc.
TTEK
0,43