Fluor Corporation (FLR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 12,39 13,80 13,26 13,34 12,49
Rotacja zobowiązań 13,17 10,94 12,40 10,88 11,29
Rotacja kapitału pracującego 7,52 7,50 10,72 9,06 10,15

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 29,45 26,45 27,53 27,35 29,22
Cykl zobowiązań dni 27,72 33,35 29,43 33,54 32,34

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 30,75 32,17 27,93 26,42 18,91
Rotacja aktywów razem 2,01 1,71 2,14 1,80 2,15