Fluor Corporation (FLR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 12,91 13,21 12,39 13,10 12,77 12,64 13,80 15,43
Rotacja zobowiązań 12,76 13,28 13,17 11,96 11,94 12,15 10,94 11,23
Rotacja kapitału pracującego 8,89 8,60 7,52 7,41 8,36 9,26 7,50 7,81

Średnia liczba dni

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 28,27 27,63 29,45 27,87 28,58 28,87 26,45 23,66
Cykl zobowiązań dni 28,61 27,49 27,72 30,51 30,56 30,04 33,35 32,49

Długoterminowe

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja aktywów trwałych 34,20 33,12 30,75 28,67 26,53 25,19 32,17 30,39
Rotacja aktywów razem 2,22 2,17 2,01 1,92 1,94 1,94 1,71 1,78