Ford Motor Co. (F)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 29 000 000 29 754 000 28 623 000 32 184 000 31 977 000 28 216 000 28 613 000 36 457 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 683 000 5 755 000 5 703 000 5 273 000 5 781 000 5 521 000 5 671 000 5 598 000
Należności w tys. USD 15 129 000 14 482 000 14 920 000 15 729 000 14 764 000 15 037 000 13 031 000 11 370 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 174 959 000 175 741 000 167 957 000 166 471 000 155 373 000 153 627 000 160 509 000 161 927 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,28 0,28 0,29 0,32 0,34 0,32 0,29 0,33

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($29 000 000K + $5 683 000K + $15 129 000K) ÷ $174 959 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Ford Motor Co.
F
0,28
General Motors Company
GM
0,52
Tesla Inc
TSLA
1,18