Ford Motor Co. (F)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 72 914 000 30 752 000 22 288 000 23 036 000 26 488 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 196 000 8 394 000 6 635 000 5 238 000 6 770 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 323 854 000 184 900 000 185 790 000 184 456 000 184 691 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,21 0,16 0,15 0,18

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($72 914 000K + $11 196 000K) ÷ $323 854 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Ford Motor Co.
F
0,26
General Motors Company
GM
0,63
Tesla Inc
TSLA
0,99