Ford Motor Co. (F)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 32 184 000 36 457 000 30 752 000 22 288 000 23 036 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 273 000 5 598 000 8 394 000 6 635 000 5 238 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 166 471 000 161 927 000 184 900 000 185 790 000 184 456 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,26 0,21 0,16 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($32 184 000K + $5 273 000K) ÷ $166 471 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Ford Motor Co.
F
0,23
General Motors Company
GM
0,53
Tesla Inc
TSLA
0,94