Ford Motor Co. (F)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 176 191 000 158 057 000 136 341 000 127 144 000 155 900 000 160 338 000 156 776 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 150 550 000 134 397 000 114 651 000 112 752 000 134 693 000 136 269 000 131 332 000
Zysk ze sprzedaży brutto 25 641 000 23 660 000 21 690 000 14 392 000 21 207 000 24 069 000 25 444 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 10 702 000 10 888 000 11 915 000 10 193 000 11 161 000 11 403 000 11 527 000
Zysk operacyjny 5 458 000 6 276 000 4 523 000 -4 408 000 574 000 3 203 000 4 818 000
Koszty odsetek netto 1 318 000 1 282 000 1 796 000 1 651 000 1 049 000 1 195 000 1 136 000
Pozostałe przychody (koszty) 2 044 000 1 122 000 873 000 945 000 1 190 000 1 271 000 880 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 967 000 -3 016 000 17 780 000 -1 116 000 -640 000 4 345 000 8 148 000
Podatek dochodowy -362 000 -864 000 -130 000 160 000 -724 000 650 000 520 000
Udziały niekontrolujące -18 000 -171 000 -27 000 3 000 37 000 18 000 26 000
Zysk (strata) netto 4 347 000 -1 981 000 17 937 000 -1 279 000 47 000 3 677 000 7 602 000