Ford Motor Co. (F)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 9,55 9,50 10,43 12,49 12,15
Rotacja należności 10,05 11,99 12,72 16,88 14,32
Rotacja zobowiązań 5,25 5,13 5,08 6,52 6,33
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 38,24 38,41 34,99 29,23 30,05
Cykl należności dni 36,32 30,44 28,69 21,63 25,48
Cykl zobowiązań dni 69,54 71,15 71,88 56,02 57,64

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,24 3,67 3,43 4,27 4,43
Rotacja aktywów razem 0,62 0,53 0,48 0,60 0,63