Ford Motor Co. (F)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja zapasów 9,55 10,61 11,24 10,02 9,50 8,54 8,57 8,75
Rotacja należności 10,05 12,83 12,35 13,22 11,99 12,41 15,59 12,35
Rotacja zobowiązań 5,25 5,97 6,72 6,31 5,13 5,03 6,27 4,75
Rotacja kapitału pracującego 475,91

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 38,24 34,41 32,48 36,42 38,41 42,75 42,59 41,70
Cykl należności dni 36,32 28,45 29,55 27,61 30,44 29,42 23,41 29,55
Cykl zobowiązań dni 69,54 61,19 54,33 57,83 71,15 72,55 58,25 76,88

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 4,24 5,33 5,14 4,70 3,67 3,68 3,72 3,55
Rotacja aktywów razem 0,62 0,77 0,76 0,68 0,53 0,53 0,55 0,49