Ford Motor Co. (F)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 32 184 000 36 457 000 30 752 000 22 288 000 23 036 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 273 000 5 598 000 8 394 000 6 635 000 5 238 000
Należności w tys. USD 15 729 000 11 370 000 9 993 000 9 237 000 11 195 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 166 471 000 161 927 000 184 900 000 185 790 000 184 456 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,32 0,33 0,27 0,21 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($32 184 000K + $5 273 000K + $15 729 000K) ÷ $166 471 000K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Ford Motor Co.
F
0,32
General Motors Company
GM
0,62
Tesla Inc
TSLA
1,05