DXP Enterprises, Inc. (DXPE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 48 065 16 406 -29 359 35 945 35 542
Kapitał własny w tys. USD 365 392 358 639 360 338 343 802 306 848
ROE 13,15% 4,57% -8,15% 10,46% 11,58%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $48 065K ÷ $365 392K
= 13,15%


Analiza porównawcza

2022