DXP Enterprises, Inc. (DXPE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 10,44 7,78 7,50 7,11 7,70
Rotacja należności 4,30 4,73 5,42 5,77 5,42
Rotacja zobowiązań 10,51 10,09 11,23 12,04 10,11
Rotacja kapitału pracującego 4,88 4,98 3,83 4,87 5,02

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 34,95 46,89 48,66 51,33 47,41
Cykl należności dni 84,91 77,11 67,32 63,24 67,33
Cykl zobowiązań dni 34,74 36,17 32,51 30,33 36,09

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 32,22 21,47 17,67 19,89 23,69
Rotacja aktywów razem 1,43 1,23 1,16 1,61 1,74