DXP Enterprises, Inc. (DXPE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 46 026 48 989 119 328 54 203 40 304
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 137 19 270 7 535 5 219 5 898
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 212 901 181 062 147 139 148 171 143 277
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,38 0,86 0,40 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($46 026K + $24 137K) ÷ $212 901K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
DXP Enterprises, Inc.
DXPE
0,33
MSC Industrial Direct Co., Inc.
MSM
0,19
NOW Inc
DNOW
0,54
United Rentals, Inc.
URI
0,20