DXP Enterprises, Inc. (DXPE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 46 026 48 989 119 328 54 203 40 304
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 137 19 270 7 535 5 219 5 898
Należności w tys. USD 344 468 235 330 185 400 219 571 224 343
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 212 901 181 062 147 139 148 171 143 277
Wskaźnik płynności szybkiej 1,95 1,68 2,12 1,88 1,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($46 026K + $24 137K + $344 468K) ÷ $212 901K
= 1,95


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
DXP Enterprises, Inc.
DXPE
1,95
MSC Industrial Direct Co., Inc.
MSM
1,14
NOW Inc
DNOW
1,45
United Rentals, Inc.
URI
1,02