Duke Energy Corp. (DUK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 409 000 453 000 428 000 853 000 343 000 548 000 367 000 379 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 552 000 4 820 000 3 997 000 3 280 000 2 788 000 2 559 000 2 515 000 2 269 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 873 000 16 912 000 16 544 000 15 425 000 15 931 000 15 556 000 16 211 000 17 333 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,31 0,27 0,27 0,20 0,20 0,18 0,15

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($409 000K + $4 552 000K) ÷ $18 873 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022/Q4