Duke Energy Corp. (DUK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 409 000 343 000 259 000 311 000 442 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 552 000 2 788 000 2 103 000 2 560 000 3 054 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 873 000 15 931 000 16 305 000 14 752 000 15 041 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,20 0,14 0,19 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($409 000K + $4 552 000K) ÷ $18 873 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022