Duke Energy Corp. (DUK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 253 000 409 000 343 000 259 000 311 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 079 000 4 552 000 2 788 000 2 103 000 2 560 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 283 000 18 873 000 15 931 000 16 305 000 14 752 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,26 0,20 0,14 0,19

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($253 000K + $4 079 000K) ÷ $17 283 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023