Duke Energy Corp. (DUK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 253 000 409 000 343 000 259 000 311 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 079 000 4 552 000 2 788 000 2 103 000 2 560 000
Należności w tys. USD 4 131 000 4 415 000 3 610 000 3 153 000 3 060 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 283 000 18 873 000 15 931 000 16 305 000 14 752 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,49 0,50 0,42 0,34 0,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($253 000K + $4 079 000K + $4 131 000K) ÷ $17 283 000K
= 0,49


Analiza porównawcza

2023