Duke Energy Corp. (DUK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 769 000 13 222 000 9 940 000 8 682 000 9 163 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 283 000 18 873 000 15 931 000 16 305 000 14 752 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,74 0,70 0,62 0,53 0,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 769 000K ÷ $17 283 000K
= 0,74


Analiza porównawcza

2023