Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 643 200 1 658 070 69 334 113 653 101 253
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 95 601 88 470 79 472 139 944 129 189
Należności w tys. USD 70 241 59 545 58 935 44 105 64 540
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 712 680 2 550 200 2 076 470 1 504 640 1 425 010
Wskaźnik płynności szybkiej 1,04 0,71 0,10 0,20 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 643 200K + $95 601K + $70 241K) ÷ $2 712 680K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Dicks Sporting Goods, Inc.
DKS
1,04
Hibbett Inc
HIBB
0,29