Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 924 390 2 643 200 1 658 070 69 334 113 653
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 128 410 95 601 88 470 79 472 139 944
Należności w tys. USD 79 473 70 241 59 545 58 935 44 105
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 641 450 2 712 680 2 550 200 2 076 470 1 504 640
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 1,04 0,71 0,10 0,20

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 924 390K + $128 410K + $79 473K) ÷ $2 641 450K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Dicks Sporting Goods, Inc.
DKS
0,81
Hibbett Inc
HIBB
0,16