Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Rotacja zapasów 3,30 3,34 2,81 3,29 3,57
Rotacja należności 175,02 160,95 148,48 191,28 133,10
Rotacja zobowiązań 5,92 5,19 6,19 6,74 7,24
Rotacja kapitału pracującego 5,14 7,92 26,24 13,66 14,78

Średnia liczba dni

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Cykl zapasów dni 110,62 109,14 129,73 111,02 102,36
Cykl należności dni 2,09 2,27 2,46 1,91 2,74
Cykl zobowiązań dni 61,69 70,29 59,00 54,15 50,43

Długoterminowe

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,32 7,37 6,18 5,39 5,12
Rotacja aktywów razem 1,36 1,24 1,32 2,01 2,04