Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja zapasów 2,86 3,30 3,34 2,81 3,29
Rotacja należności 155,63 175,02 160,95 148,48 191,28
Rotacja zobowiązań 6,70 5,92 5,19 6,19 6,74
Rotacja kapitału pracującego 5,33 5,14 7,92 26,24 13,66

Średnia liczba dni

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 127,82 110,62 109,14 129,73 111,02
Cykl należności dni 2,35 2,09 2,27 2,46 1,91
Cykl zobowiązań dni 54,46 61,69 70,29 59,00 54,15

Długoterminowe

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 9,42 9,32 7,37 6,18 5,39
Rotacja aktywów razem 1,38 1,36 1,24 1,32 2,01