Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 106 660 3 759 650 2 410 020 2 122 400 2 006 080
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 712 680 2 550 200 2 076 470 1 504 640 1 425 010
Wskaźnik płynności bieżącej 1,88 1,47 1,16 1,41 1,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 106 660K ÷ $2 712 680K
= 1,88


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Dicks Sporting Goods, Inc.
DKS
1,88
Hibbett Inc
HIBB
1,42