Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 924 390 2 643 200 1 658 070 69 334 113 653
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 128 410 95 601 88 470 79 472 139 944
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 641 450 2 712 680 2 550 200 2 076 470 1 504 640
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,78 1,01 0,68 0,07 0,17

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 924 390K + $128 410K) ÷ $2 641 450K
= 0,78


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Dicks Sporting Goods, Inc.
DKS
0,78
Hibbett Inc
HIBB
0,12