Designer Brands Inc (DBI)

ROE

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD 162 676 154 481 -488 719 94 497 -20 466
Kapitał własny w tys. USD 432 901 412 396 243 017 720 914 832 377
ROE 37,58% 37,46% -201,10% 13,11% -2,46%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $162 676K ÷ $432 901K
= 37,58%


Analiza porównawcza

2023