Designer Brands Inc (DBI)

ROA

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD 162 676 154 481 -488 719 94 497 -20 466
Aktywa razem w tys. USD 2 009 620 2 014 630 1 976 600 2 465 070 1 620 580
ROA 8,09% 7,67% -24,73% 3,83% -1,26%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $162 676K ÷ $2 009 620K
= 8,09%


Analiza porównawcza

2023