Designer Brands Inc (DBI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 58 766 72 691 59 581 111 538 169 087
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 750 55 270 51 772 67 534 71 945
Należności w tys. USD 77 763 199 826 196 049 89 151 68 870
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 636 126 758 917 752 683 680 031 463 160
Wskaźnik płynności szybkiej 0,29 0,43 0,41 0,39 0,67

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($58 766K + $47 750K + $77 763K) ÷ $636 126K
= 0,29


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Designer Brands Inc
DBI
0,29
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
0,21
Foot Locker Inc
FL
0,54
Shoe Carnival, Inc.
SCVL
0,50