Designer Brands Inc (DBI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja zapasów 3,69 3,63 4,06 3,94 3,47
Rotacja należności 42,64 16,00 11,40 39,18 46,23
Rotacja zobowiązań 8,76 6,24 7,85 8,34 8,56
Rotacja kapitału pracującego 21,56 20,58 80,09 15,82 6,47

Średnia liczba dni

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Cykl zapasów dni 98,86 100,59 89,79 92,62 105,19
Cykl należności dni 8,56 22,82 32,02 9,32 7,90
Cykl zobowiązań dni 41,68 58,47 46,50 43,79 42,65

Długoterminowe

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Rotacja aktywów trwałych 14,08 12,45 7,54 8,84 7,77
Rotacja aktywów razem 1,65 1,59 1,13 1,42 1,96