Dominion Energy Inc (D)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 153 000 163 000 272 000 444 000 283 000 180 000 240 000 477 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 564 000 4 203 000 6 001 000 2 953 000 2 762 000 2 427 000 1 663 000 1 129 000
Należności w tys. USD 3 357 000 2 445 000 2 522 000 2 505 000 2 568 000 2 059 000 1 975 000 2 080 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 450 000 12 172 000 13 166 000 10 581 000 8 673 000 13 223 000 11 676 000 11 836 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,60 0,56 0,67 0,56 0,65 0,35 0,33 0,31

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($153 000K + $4 564 000K + $3 357 000K) ÷ $13 450 000K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Dominion Energy Inc
D
0,60
AES Corp.
AES
0,85
Avista Corp.
AVA
0,64
DTE Energy Co.
DTE
0,62