Dominion Energy Inc (D)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 2 076 000 892 000 2 579 000 -466 000 1 341 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 393 000 17 174 000 13 964 000 14 172 000 16 572 000
Marża zysku netto 14,42% 5,19% 18,47% -3,29% 8,09%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 076 000K ÷ $14 393 000K
= 14,42%


Analiza porównawcza

2023