Dominion Energy Inc (D)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 393 000 17 174 000 13 964 000 14 172 000 16 572 000 13 366 000 12 586 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 275 000 5 352 000 3 521 000 3 185 000 4 562 000 3 581 000 3 008 000
Zysk ze sprzedaży brutto 10 118 000 11 822 000 10 443 000 10 987 000 12 010 000 9 785 000 9 578 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 3 694 000 4 085 000 3 322 000 4 099 000 3 887 000 3 624 000 4 130 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 732 000 1 053 000 3 098 000 1 411 000 1 727 000 3 129 000 3 090 000
Podatek dochodowy 575 000 68 000 425 000 83 000 351 000 580 000 -30 000
Udziały niekontrolujące 0 0 26 000 -149 000 18 000 102 000 121 000
Zysk (strata) netto 2 076 000 892 000 2 579 000 -466 000 1 341 000 2 447 000 2 999 000