Dominion Energy Inc (D)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 184 000 153 000 283 000 172 000 166 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 467 000 4 564 000 2 762 000 1 175 000 1 535 000
Należności w tys. USD 2 509 000 3 357 000 2 568 000 2 507 000 2 645 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 476 000 13 450 000 8 673 000 10 843 000 9 939 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,21 0,60 0,65 0,36 0,44

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($184 000K + $2 467 000K + $2 509 000K) ÷ $24 476 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Dominion Energy Inc
D
0,21
AES Corp.
AES
0,49
Avista Corp.
AVA
0,65
DTE Energy Co.
DTE
0,42
MGE Energy, Inc.
MGEE
1,05