Dominion Energy Inc (D)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 283 000 172 000 166 000 268 000 120 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 762 000 1 175 000 1 535 000 1 395 000 951 000
Należności w tys. USD 2 568 000 2 507 000 2 645 000 2 080 000 1 786 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 673 000 10 843 000 9 939 000 7 647 000 9 636 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,65 0,36 0,44 0,49 0,30

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($283 000K + $2 762 000K + $2 568 000K) ÷ $8 673 000K
= 0,65


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Dominion Energy Inc
D
0,65
AES Corp.
AES
0,77
Avista Corp.
AVA
0,38
DTE Energy Co.
DTE
0,39