Dominion Energy Inc (D)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 153 000 283 000 172 000 166 000 268 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 564 000 2 762 000 1 175 000 1 535 000 1 395 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 450 000 8 673 000 10 843 000 9 939 000 7 647 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,35 0,12 0,17 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($153 000K + $4 564 000K) ÷ $13 450 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Dominion Energy Inc
D
0,35
AES Corp.
AES
0,58
Avista Corp.
AVA
0,34
DTE Energy Co.
DTE
0,20