CVS Health Corp (CVS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 455 000 15 723 000 12 525 000 10 854 000 8 056 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 151 000 2 685 000 5 292 000 5 277 000 5 113 000
Należności w tys. USD 35 227 000 27 276 000 24 431 000 21 742 000 19 617 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 79 189 000 69 736 000 67 807 000 62 017 000 53 303 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,66 0,62 0,61 0,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 455 000K + $3 151 000K + $35 227 000K) ÷ $79 189 000K
= 0,63


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
CVS Health Corp
CVS
0,63
Option Care Health Inc.
OPCH
1,33
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA
0,30