CVS Health Corp (CVS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 149 000 7 910 000 7 179 000 6 629 000 -597 000 6 606 000
Amortyzacja 4 247 000 4 512 000 4 441 000 4 371 000 2 718 000 2 479 000
Zmiana stanu należności -21 586 000 2 689 000 2 125 000 1 986 000 4 450 000 1 017 000
Zmiana stanu zapasów -16 430 000 -736 000 980 000 1 066 000 1 154 000 536 000
Zmiana stanu gotówki -9 327 000 1 671 000 2 798 000 1 475 000 4 774 000 -1 651 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 177 000 18 265 000 15 865 000 12 848 000 8 865 000 8 007 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 727 000 -2 520 000 -2 437 000 -2 457 000 -2 037 000 -1 918 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 047 000 -5 261 000 -5 534 000 -3 339 000 -43 285 000 -2 932 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 516 000 -11 356 000 -8 155 000 -7 850 000 36 819 000 -6 751 000