CVS Health Corp (CVS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 322 467 000 292 111 000 268 706 000 256 776 000 194 579 000 184 765 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 196 892 000 175 803 000 163 981 000 158 719 000 156 447 000 156 220 000
Zysk ze sprzedaży brutto 125 575 000 116 308 000 104 725 000 98 057 000 38 132 000 28 545 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 16 082 000 14 982 000 13 911 000 11 987 000 10 170 000 9 517 000
Koszty odsetek netto 2 287 000 2 503 000 2 907 000 3 035 000 2 619 000 1 041 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 628 000 10 420 000 9 770 000 8 997 000 1 406 000 8 268 000
Podatek dochodowy 1 463 000 2 522 000 2 569 000 2 366 000 2 002 000 1 637 000
Udziały niekontrolujące 16 000 -12 000 13 000 -3 000 -2 000 1 000
Zysk (strata) netto 4 149 000 7 910 000 7 179 000 6 629 000 -597 000 6 606 000