CVS Health Corp (CVS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 9,90 8,87 9,06 9,51 10,21
Rotacja należności 11,96 12,36 13,09 11,04 14,02
Rotacja zobowiązań 14,01 14,72 15,13 17,53 17,63
Rotacja kapitału pracującego 157,68 318,01

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 36,87 41,17 40,28 38,38 35,74
Cykl należności dni 30,53 29,53 27,89 33,07 26,04
Cykl zobowiązań dni 26,04 24,79 24,13 20,82 20,71

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 22,65 21,32 21,32 17,15 17,95
Rotacja aktywów razem 1,25 1,16 1,15 0,99 1,94