CVS Health Corp (CVS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 12,04 10,31 9,90 8,87 9,06
Rotacja należności 10,16 11,82 11,96 12,36 13,09
Rotacja zobowiązań 14,57 13,27 14,01 14,72 15,13
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 30,30 35,39 36,87 41,17 40,28
Cykl należności dni 35,94 30,87 30,53 29,53 27,89
Cykl zobowiązań dni 25,05 27,51 26,04 24,79 24,13

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 27,14 25,05 22,65 21,32 21,32
Rotacja aktywów razem 1,43 1,41 1,25 1,16 1,15