CVS Health Corp (CVS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 351 606 000 163 981 000 158 719 000 156 447 000 156 220 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 25 088 000 11 138 000 10 492 000 8 925 000 8 863 000
Rotacja zobowiązań 14,01 14,72 15,13 17,53 17,63

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $351 606 000K ÷ $25 088 000K
= 14,01


Analiza porównawcza

2021