CVS Health Corp (CVS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 351 606 000 163 981 000 158 719 000 156 447 000 156 220 000
Zapasy w tys. USD 35 520 000 18 496 000 17 516 000 16 450 000 15 296 000
Rotacja zapasów 9,90 8,87 9,06 9,51 10,21

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $351 606 000K ÷ $35 520 000K
= 9,90


Analiza porównawcza

2021