Callon Petroleum Co. (CPE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 241 300 2 694 120 2 969 260 3 186 110 1 189 470
Aktywa razem w tys. USD 6 146 080 5 547 500 4 362 870 7 194 840 3 979 170
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,36 0,49 0,68 0,44 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 241 300K ÷ $6 146 080K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022