Callon Petroleum Co. (CPE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 297 638 295 444 178 369 268 674 222 625
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 702 814 872 491 497 108 652 247 314 916
Wskaźnik płynności bieżącej 0,42 0,34 0,36 0,41 0,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $297 638K ÷ $702 814K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022