Callon Petroleum Co. (CPE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 478 445 201 088 51 766 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 435 541 445 979 263 993 384 574 0
Rotacja zobowiązań 1,10 0,45 0,20 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $478 445K ÷ $435 541K
= 1,10


Analiza porównawcza

2022